فهرست نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان

  نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1394

 حسابداری

  نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی ورودی 1393

 

  امور مالی و مالیاتی

 حسابداری

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1393

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

 کارشناسی ناپیوسته حقوق قضائی(علوم ثبتی)

 کارشناسی پیوسته حسابداری

 کارشناسی ناپیوسته علوم سیاسی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی ورودی 1392

  امور مالی و مالیاتی

 حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

 

نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1392

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

 کارشناسی ناپیوسته حقوق قضائی(علوم ثبتی)

تماس با موسسه

کيلومتر 55 جاده تهران-گرمسار  ، شهر ايوان کی ، ميدان امام علی (ع) ،بلوار شهید موسوی، موسسه آموزش عالی غيرانتفاعی -غیردولتی  مولوی

شماره های تماس تلفنی:

امور آموزش و ثبت نام(ارتباط مستقیم): 02358497503

امور مالی و حسابداری(ارتباط مستقیم): 02358497502

کارشناس پژوهش و تحصیلات تکمیلی: 02358497504

تلفکس دفتر ریاست موسسه: 34521937-023

اداره حراست(ارتباط مستقیم و تلفکس):  34521935-023

اطلاعات و سنترال مرکزی: 34521936 -023

آدرس پست الکترونیکی:

درباره موسسه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی، قطب علمی علوم انسانی با ارائه آموزش های علمی و آکادمیک در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی در شرق پایتخت و پیشانی استان سمنان در شهر ایوان کی، با سرلوحه قراردادن شعار آموزش و پژوهش در تلفیق با عمل در رسالت خود، با کارنامه ای درخشان در تربیت جوانان ایران اسلامی در رشته های تخصصی علوم انسانی از سال 1384 فعالیت می نماید.